IDA OG EMIL KNÆKKER KODEN – TRIN 1

Tag med Ida og Emil ind i læsningens verden. Det hele foregår på Denførstelæsning.dk.
Det digitale materiale tager udgangspunkt i sjov og motiverende læse- og stavetræning og viser eleverne vejen fra lyd til læsning på et forskningsbaseret grundlag.

FRA LYD TIL LÆSNING

Forskning viser, at tilegnelse af en lydlig baseret læse- og skrivestrategi bør have en central rolle i undervisningen i indskolingen. Det er vigtigt, at eleverne arbejder med læsning og stavning i deres eget tempo. Ida og Emil knækker koden gør det nemt at organisere denne differentiering.
Aktiviteterne i Denførstelæsning.dk er varierede og opbygget, så eleverne ikke kan komme videre til et nyt niveau, før de har haft succes på det niveau, de befinder sig. Eleverne får konsolideret deres lydlige viden og udvikler den selvstændige læsning og stavning på et sikkert lydligt grundlag.

LÆSEFAGLIGE FOKUSOMRÅDER

Ida og Emil knækker koden er digital læsetræning bygget op omkring sproglige aktiviteter, klassiske fortællinger og lydrette læs-selv-tekster. Ved at gennemføre en række læringsspil knækkes den kode, der åbner op til en ny verden fuld af tekster, som eleverne kan høre, skrive og læse på egen hånd. Spillene fører således eleverne gennem niveaudelte aktiviteter inden for:

 • Lydlig analyse/syntese
 • Stavning af lydrette ord
 • Læsning af lydrette ord
 • Sætningslæsning
 • Ordkendskab
 • Sprogforståelse

De digitale læs-selv-historier kommer begynderlæseren i møde med korte, lydrette ord og mange gentagelse og indeholder følgende elementer:

 • Dynamiske illustrationer
 • Lydlig oplæsningsstøtte
 • Tekstintegrerede øvelsesspil
 • Forpligtende læseforståelse
 • Skriveværksted

Denne opbygning gør det muligt løbende at følge elevernes læse- og staveudvikling, at sikre alle elever den nødvendige træning på deres niveau og at arbejde individualiseret med konsolidering af en lydbaseret læse- og stavestrategi.

Forfattere

Ina Borstrøm
Dorthe Klint Petersen

Tegnere

Jeanette Brandt
Solveig Mønsted Hvidt

Udviklere

Miracle A/S
Cape Copenhagen

Lyd og stemmer

Ove fra AV-lyd
Liva Klint Stuhr
Albert Andsdager Klinkenberg
Lars Thiesgaard
Dorthe Klint Petersen
Frida Klint Stuhr

ABC-sang

Tekst og rap: Simon Skov Fougt
Musik og vokal: Morten Fleck
Kor: 1.d 2012/2013 på Rosenlundskolen og lærer Hanne Bentsen
Arrangement: Simon Skov Fougt og Morten Fleck
Indspilning, mix og mastering i MF Musik Produktion-studiet
Teknik og mix: Morten Fleck

Redaktion

Lotte Hjortshøj
©2013 Alinea, København
-et forlag under Lindhardt og Ringhof Forlag A/S, et selskab i Egmont

Camilla Balslev Nielsen
©2013 Alinea, København
-et forlag under Lindhardt og Ringhof Forlag A/S, et selskab i Egmont

Studentermedhjælpere

Mathilde Hjortshøj Christensen
Lucas Glargaard
Jesper Overmark Rasmussen


Om cookiepolitik